Vertrouwenspersoon

info over onze vertrouwenspersoon

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

• Pesten en gepest worden.

• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.

• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.

• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.

• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.

• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon:

• luistert naar je verhaal

• biedt de eerste ondersteuning

• maakt een inschatting van de ernst van de situatie

• geef advies over de te nemen stappen

• begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing

• ondersteunt, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, mishandeling) bij het doen van aangifte bij de politie

• Advies rol richting bestuur over voorkomen ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon handelt alleen op alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is jouw toestemming vereist. De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding.

Hoe kun je de vertrouwenspersoon bereiken?

Je kunt in contact komen met de vertrouwenspersoon door hier te klikken en het formulier in te vullen. Dat kan ook anoniem.

Scroll naar boven